תחומי השפעה

#מרושתות

אחוה יאלר צוריה
אחוה יאלר צוריה
שירה הראל
שירה הראל
יעל ענתבי
סול רפאל
סול רפאל
אורלי דורון
אורלי דורון

מגזר
עסקי