תחומי השפעה

#מרושתות

שושנה קרבסי
שושנה קרבסי
חמוטל גורי
חמוטל גורי
ענבל פרוינד
ענבל פרוינד
יעל מגדסי
יעל מגדסי
חדוה אבוחצירה מרש
חדוה אבוחצירה מרש

מגזר
עסקי