תחומי השפעה

#מרושתות

שושנה קרבסי
שושנה קרבסי
שירה הראל
שירה הראל
ענבל פרוינד
ענבל פרוינד
סול רפאל
סול רפאל
חדוה אבוחצירה מרש
חדוה אבוחצירה מרש

מגזר
עסקי