תחומי השפעה

#מרושתות

שושנה קרבסי
שושנה קרבסי
חמוטל גורי
חמוטל גורי
ענבל פרוינד
ענבל פרוינד
יעל מגדסי
יעל מגדסי
רויטל שמרון
רויטל שמרון

מגזר
עסקי