Anat Mufkadi

ענת מופקדי

בקעה

מרחב ההשפעה שלי

היכולת להגשים חלומות וליצר מרחב השפעה של חברה אזרחית של יחידים וקבוצות ומערכת ממשל הפועלות בסינרגיה עבור כלל התושבים.ות במדינה. מגיעה עם הישגים משמעותיים בהובלה וניהול מערכות מורכבות ומרובות ממשקים.יזמת, אקטיביסטית ומנטורית למנהלות.ים.

העשייה המקצועית שלי

מכהנת כמנכ"לית ארגון אנו עושים שינוי, ניהלתי את מרכזי התעסוקה של משרד הרווחה בכל הארץ, הובלתי תהליכים רוחביים בממשלה, ממייסדי התנועה הירושלמית והמנכ"לית הראשונה שלה, עבדתי בכנסת וניהלתי מפלגה.

העשייה הירושלמית שלי

ממייסדי התנועה הירושלמית והמנכ"לית הראשונה של התנועה, חברת דירקטוריון ירושלם והמועצה הציבורית הירושלמית, יו"ר ועד הורים בבית ספר, חברת הנהלה במוסללה, חברת ועדת ההיגוי במיזם נשים בונות עיר ומ"מ יו"ר מינהל קהילתי בקעה רבתי.

אני מאמינה

בעבודה המשותפת ובהשפעה של האזרחים.ות ארגוני החברה האזרחית על תהליכי הממשל במטרה להצעיד את השכונה, העיר והמדינה שלנו קדימה

פרוייקט שאני מקדמת עכשיו

אני מקדמת שלל פרויקטים בכל תחומי הפעילות שלי: מהסדרת מקומות חניה בעיר ועידוד השימוש בתחבורה הציבורית,, הקמת גני משחקים, חיזוק הלכידות של כלל הקבוצות בעיר דרך הובלת תהליכים ליצירת מערכת בריאות ציבורית טובה יותר, לקיחת אחריות ממשלתית עבור גילאי לידה עד שלוש, חיזוק מערכות דמוקטיות ודמוקרטיה השתתפותית במדינה ובעיר שלנו.

# מרושתות

Anat Mufkadi
אני יכולה להרצות על... 

כלים להובלת שינויים חברתיים, אקטיביזם חברתי, מה בין חברה אזרחית לעבודת הכנסת והממשלה, תהליכים ומגמות בירושלים.

מחפשת חיבורים עם... 

עם חברות.ים שיש להם את הבערה הפנימית לקדם את העיר והמדינה

אפשר להתייעץ איתי על... 

אם קראתם.ן כל מה שכתבתי כאן וזה רלוונטי בעבורכן.ם אתן.ם מוזמנים ליצור קשר ולהתייעץ :-)

מעוניינת לקדם את ירושלים ב... 

העלאת מדדי הלכידות חברתית ואיכות החיים, שמירה על המרחב האורבני לצד הטמעת תהליכי קידום וחדשנות בהתאמה לכלל האוכלוסיות. למקסם את האקוסיסטם של העיר כעיר ממשל בה פועלים משרדי הממשלה והמגזר השלישי.