ענבל פרוינד

ענבל פרוינד

ארנונה

מרחב ההשפעה שלי

שדה הארגונים החברתיים והקרנות הפילנתרופיות

העשייה המקצועית שלי

מנהלת את מיזם "התשתית" מטעם משרד הכלכלה בקרן שח"ף

העשייה הירושלמית שלי

ניהלתי את קורס "ערך לדרך" להכשרת מפתחי משאבים בירושלים, וגם כמה עמותות ומיזמים כולל עמותה למען מסורבות גט ועמותה למען עולים חדשים. בימים אלו אני מובילה תהליך של הערכה מעצבת עבור קרן ירושלים. אני חברת דירקטוריון בעמותת "חבלי קשר" למען נשים הסובלות מדיכאון לאחר לידה, בתזמורת הרחוב הירושלמית ובעמותת "יסודות" הירושלמית. בעברי כיהנתי כחברת דירקטוריון מטעם הסוכנות היהודית במנהל הקהילתי של קרית מנחם. אני גם חברה במודל הירושלמי של קרן ליכטאג.

פרוייקט שאני מקדמת עכשיו

התשתית בניית תשתית ארגונית בריאה לארגונים חברתיים ולקרנות פילנתרופיות

# מרושתות

ענבל פרוינד
אני יכולה להרצות על... 

פילנתרופיה, אסטרטגיה, תקצוב, שירה

מחפשת חיבורים עם... 

קרנות פילנתרופיות , מגזר רביעי , ארגוני אימפקט חברתי