תחומי השפעה

#מרושתות

אחוה יאלר צוריה
אחוה יאלר צוריה
יערה שילה
יערה שילה
יפעת כהן
יפעת כהן
חדוה אבוחצירה מרש
חדוה אבוחצירה מרש
Ruth Ebenstein
רות אבנשטיין

אקדמיה