תחומי השפעה

#דת

יעל ענתבי

אוואטר

עינת קאפח

מרב מזאה

מרב מזא"ה

פגי סידור

פגי סידור

אילנה נלסון

אילנה נלסון

בתאל אמסטר

בתאל אמסטר

אוואטר

אילה מילר

אוואטר

תפארת אוריה

אוואטר

פנינה לואיס

חני ברלינר

חני ברלינר

שלומית בוני

שלומית בוני

Tania Hammer

טניה המר

Rachel Pear

רחל פאר

Peta Pellach

פיטה פלח

Sharona Halickman

שרונה הליקמן

Avital Eden

אביטל עדן

Ruth Ebenstein

רות אבנשטיין

Maria Leppäkari

מריה לפקרי

יעל ענתבי
עינת קאפח
אוואטר
מרב מזא"ה
מרב מזאה
פגי סידור
פגי סידור
אילנה נלסון
אילנה נלסון
בתאל אמסטר
בתאל אמסטר
אילה מילר
אוואטר
תפארת אוריה
אוואטר
פנינה לואיס
אוואטר
חני ברלינר
חני ברלינר
שלומית בוני
שלומית בוני
טניה המר
Tania Hammer
רחל פאר
Rachel Pear
פיטה פלח
Peta Pellach
שרונה הליקמן
Sharona Halickman
אביטל עדן
Avital Eden
רות אבנשטיין
Ruth Ebenstein
מריה לפקרי
Maria Leppäkari