תחומי השפעה

#פוליטיקה

מרים סלע - תמונת קמפיין

מרים סלע

נועה שלום - תמונת קמפיין התעוררות

נועה שלום

Nivine A. Sandouka

Nivine A. Sandouka

פגי סידור

פגי סידור

דלית-גהן

דלית גהן

לורה ורטון

לורה ורטון

Anat Mufkadi

ענת מופקדי

אילנה נלסון

אילנה נלסון

יערה שילה

יערה שילה

שירלי אברמי

שירלי אברמי

סונדוס אלחות

סונדוס אלחות

אוואטר

תפארת אוריה

חני ברלינר

חני ברלינר

Adie Catarivas

עדי קטריבס

Ruth Ebenstein

רות אבנשטיין

מרים סלע
מרים סלע - תמונת קמפיין
נועה שלום
נועה שלום - תמונת קמפיין התעוררות
Nivine A. Sandouka
Nivine A. Sandouka
פגי סידור
פגי סידור
דלית גהן
דלית-גהן
לורה ורטון
לורה ורטון
ענת מופקדי
Anat Mufkadi
אילנה נלסון
אילנה נלסון
יערה שילה
יערה שילה
שירלי אברמי
שירלי אברמי
סונדוס אלחות
סונדוס אלחות
תפארת אוריה
אוואטר
חני ברלינר
חני ברלינר
עדי קטריבס
Adie Catarivas
רות אבנשטיין
Ruth Ebenstein