תחומי השפעה

#מרושתות

אחוה יאלר צוריה
אחוה יאלר צוריה
Rachel Pear
רחל פאר
Maria Leppäkari
מריה לפקרי
חדוה אבוחצירה מרש
חדוה אבוחצירה מרש
יעל ענתבי

אקדמיה