תחומי השפעה

#מגזר שלישי

נועה שלום - תמונת קמפיין התעוררות

נועה שלום

דקלה עדן

דקלה עדן

אוואטר

עינת קאפח

פגי סידור

פגי סידור

לורה ורטון

לורה ורטון

Anat Mufkadi

ענת מופקדי

יעל מגדסי

יעל מגדסי

חמוטל גורי

חמוטל גורי

ענבל כהן

ענבל כהן

עדן2 - מעיין במדבר

עדן לוי

בתאל אמסטר

בתאל אמסטר

אחוה יאלר צוריה

אחוה יאלר צוריה

רויטל שמרון

רויטל שמרון

סול רפאל

סול רפאל

דינה שלו

דינה שלו

טל שוורצמן

טל שוורצמן

שירלי אברמי

שירלי אברמי

ניצן ברנשטיין

ניצן ברנשטיין

מיכל ברקאי ברודי

מיכל ברקאי ברודי

מלכה מזרחי-שראבי

מלכי מזרחי שראבי

אוואטר

פנינה לואיס

חני ברלינר

חני ברלינר

ענבל פרוינד

ענבל פרוינד

Adie Catarivas

עדי קטריבס

עדי וימר

עדי וימר

נעם יבין

נעם יבין

Sharona Halickman

שרונה הליקמן

יעל מגדסי

יעל מגדסי

נועה שלום
נועה שלום - תמונת קמפיין התעוררות
דקלה עדן
דקלה עדן
עינת קאפח
אוואטר
פגי סידור
פגי סידור
לורה ורטון
לורה ורטון
ענת מופקדי
Anat Mufkadi
יעל מגדסי
יעל מגדסי
חמוטל גורי
חמוטל גורי
ענבל כהן
ענבל כהן
עדן לוי
עדן2 - מעיין במדבר
בתאל אמסטר
בתאל אמסטר
אחוה יאלר צוריה
אחוה יאלר צוריה
רויטל שמרון
רויטל שמרון
סול רפאל
סול רפאל
דינה שלו
דינה שלו
טל שוורצמן
טל שוורצמן
שירלי אברמי
שירלי אברמי
ניצן ברנשטיין
ניצן ברנשטיין
מיכל ברקאי ברודי
מיכל ברקאי ברודי
מלכי מזרחי שראבי
מלכה מזרחי-שראבי
פנינה לואיס
אוואטר
חני ברלינר
חני ברלינר
ענבל פרוינד
ענבל פרוינד
עדי קטריבס
Adie Catarivas
עדי וימר
עדי וימר
נעם יבין
נעם יבין
שרונה הליקמן
Sharona Halickman
יעל מגדסי
יעל מגדסי