עדן2 - מעיין במדבר

עדן לוי

מרחב ההשפעה שלי

מרחבי ההשפעה שלי הם ארגוני חברה אזרחית והאקדמיה, בהם אני פועלת לקידום חברה משותפת ושוויון זכויות.

העשייה המקצועית שלי

אקטיביסטית חברתית, יזמת ומנהלת פרויקטים למען קידום חברה משותפת, לכידות חברתית, ולמען שוויון ומיצוי זכויות בדגש על אוכלוסיות מודרות ומוחלשות. פועלת לשינוי מדיניות, סיוע משפטי ופרה-משפטי, וליצירת מפגשים לימודיים ועשייה חברתית משותפת בין קבוצות שונות בחברה.

העשייה הירושלמית שלי

מקימה ומנהלת של פרויקט "מעיין במדבר" המחבר צעירים יהודים וערבים במרחב האקדמי ללימוד משותף של עברית אקדמית ומקצועית וערבית מדוברת בדגש תרבותי. הפרויקט פועל בכל הקמפוסים האקדמיים ברחבי ירושלים, כולל במכינה לתושבי מזרח העיר באוניברסיטה העברית, ופועל לחיזוק הקשרים, ההיכרות וההכלה בין יהודים וערבים ממזרח ומערב העיר. בפרויקט השתתפו כבר למעלה מ-1000 סטודנטים וסטודנטיות.

אני מאמינה

במחויבות לזכויות אדם ובראשן הזכות לכבוד ולשוויון. בחברה משותפת מכילה ומקבלת, המבטיחה את מלוא הזכויות לכלל החברים בה

פרוייקט שאני מקדמת עכשיו

מקימה ומנהלת של "החמ"ל החברתי בערבית" בשותפות עם הקליניקה לייצוג אוכלוסיות בפריפריה באוניברסיטה העברית. החמ"ל החברתי בערבית הוא קהילה שמטרתה לתת סיוע פרה-משפטי לחברה הערבית בדגש על אוכלוסיית מזרח ירושלים, בכל הנוגע למיצוי זכויות והנגשת הנחיות בריאותיות ומשפטיות.

# מרושתות

עדן2 - מעיין במדבר
אני יכולה להרצות על... 

חברה משותפת וגיוון, מפגש בין יהודים וערבים, לימודי שפות (ערבית ועברית), שילוב אוכלוסיות מגוונות בהשכלה הגבוהה ובתעשייה, ניהול קהילה ויזמות.

מחפשת חיבורים עם... 

נשים ירושלמיות משפיעות שמאמינות בשותפות ושוויון זכויות בין קהילות ומעוניינות ליזום ביחד ולפעול לקידום חברנ צודקת והוגנת יותר.

אפשר להתייעץ איתי על... 

יזמות, ניהול קהילה, ניהול מתנדבים, פיתוח משאבים, כתיבה משפטית.