תחומי השפעה

#עיתונות

אוואטר

עינת קאפח

פגי סידור

פגי סידור

אחוה יאלר צוריה

אחוה יאלר צוריה

שירלי אברמי

שירלי אברמי

יפעת כהן

יפעת כהן

Sharona Halickman

שרונה הליקמן

Ruth Ebenstein

רות אבנשטיין

עינת קאפח
אוואטר
פגי סידור
פגי סידור
אחוה יאלר צוריה
אחוה יאלר צוריה
שירלי אברמי
שירלי אברמי
יפעת כהן
יפעת כהן
שרונה הליקמן
Sharona Halickman
רות אבנשטיין
Ruth Ebenstein