תחומי השפעה

#תרבות

נועה שלום - תמונת קמפיין התעוררות

נועה שלום

חדוה אבוחצירה מרש

חדוה אבוחצירה מרש

נועה בן סעדיה

נועה בן סעדיה

אוואטר

טליה פינקל

אוואטר

עינת קאפח

יעל מגדסי

יעל מגדסי

חמוטל גורי

חמוטל גורי

צפירה שטרן

צפירה שטרן

שירלי אברמי

שירלי אברמי

בסמת חזן

בשמת חזן

מיכאלה הררי

מיכאלה הררי

אוואטר

פנינה לואיס

Adie Catarivas

עדי קטריבס

תמר יהודה

תמר יהודה

שושנה קרבסי

שושנה קרבסי

Avital Eden

אביטל עדן

אמון סלים

אמון סלים

יעל מגדסי

יעל מגדסי

נועה שלום
נועה שלום - תמונת קמפיין התעוררות
חדוה אבוחצירה מרש
חדוה אבוחצירה מרש
נועה בן סעדיה
נועה בן סעדיה
טליה פינקל
אוואטר
עינת קאפח
אוואטר
יעל מגדסי
יעל מגדסי
חמוטל גורי
חמוטל גורי
צפירה שטרן
צפירה שטרן
שירלי אברמי
שירלי אברמי
בשמת חזן
בסמת חזן
מיכאלה הררי
מיכאלה הררי
פנינה לואיס
אוואטר
עדי קטריבס
Adie Catarivas
תמר יהודה
תמר יהודה
שושנה קרבסי
שושנה קרבסי
אביטל עדן
Avital Eden
אמון סלים
אמון סלים
יעל מגדסי
יעל מגדסי