תחומי השפעה

#פעילות שכונתית

יעל ענתבי

מרים סלע - תמונת קמפיין

מרים סלע

נועה שלום - תמונת קמפיין התעוררות

נועה שלום

דקלה עדן

דקלה עדן

Nivine A. Sandouka

Nivine A. Sandouka

נועה בן סעדיה

נועה בן סעדיה

אביבה

אביבה ראייר בן שלוש

דלית-גהן

דלית גהן

לורה ורטון

לורה ורטון

Anat Mufkadi

ענת מופקדי

כרמי-אור

כרמי אור

אילנה נלסון

אילנה נלסון

גלי כץ

גלי כץ

אורלי דורון

אורלי דורון

חמוטל גורי

חמוטל גורי

ענבל כהן

ענבל כהן

בתאל אמסטר

בתאל אמסטר

אחוה יאלר צוריה

אחוה יאלר צוריה

אוואטר

אילה מילר

חוה סרוסי

חוה סרוסי

יערה שילה

יערה שילה

טל שוורצמן

טל שוורצמן

סונדוס אלחות

סונדוס אלחות

יפעת כהן

יפעת כהן

מלכה מזרחי-שראבי

מלכי מזרחי שראבי

חני ברלינר

חני ברלינר

שירה הראל

שירה הראל

שירה לב ציון

שירה לב ציון

רינת מישאל

רינת משאל

Tania Hammer

טניה המר

Sharona Halickman

שרונה הליקמן

Ruth Ebenstein

רות אבנשטיין

אמון סלים

אמון סלים

יעל ענתבי
מרים סלע
מרים סלע - תמונת קמפיין
נועה שלום
נועה שלום - תמונת קמפיין התעוררות
דקלה עדן
דקלה עדן
Nivine A. Sandouka
Nivine A. Sandouka
נועה בן סעדיה
נועה בן סעדיה
אביבה ראייר בן שלוש
אביבה
דלית גהן
דלית-גהן
לורה ורטון
לורה ורטון
ענת מופקדי
Anat Mufkadi
כרמי אור
כרמי-אור
אילנה נלסון
אילנה נלסון
גלי כץ
גלי כץ
אורלי דורון
אורלי דורון
חמוטל גורי
חמוטל גורי
ענבל כהן
ענבל כהן
בתאל אמסטר
בתאל אמסטר
אחוה יאלר צוריה
אחוה יאלר צוריה
אילה מילר
אוואטר
חוה סרוסי
חוה סרוסי
יערה שילה
יערה שילה
טל שוורצמן
טל שוורצמן
סונדוס אלחות
סונדוס אלחות
יפעת כהן
יפעת כהן
מלכי מזרחי שראבי
מלכה מזרחי-שראבי
חני ברלינר
חני ברלינר
שירה הראל
שירה הראל
שירה לב ציון
שירה לב ציון
רינת משאל
רינת מישאל
טניה המר
Tania Hammer
שרונה הליקמן
Sharona Halickman
רות אבנשטיין
Ruth Ebenstein
אמון סלים
אמון סלים