תחומי השפעה

#פעילות קהילתית

יעל ענתבי

מרים סלע - תמונת קמפיין

מרים סלע

נועה שלום - תמונת קמפיין התעוררות

נועה שלום

חדוה אבוחצירה מרש

חדוה אבוחצירה מרש

דקלה עדן

דקלה עדן

Nivine A. Sandouka

Nivine A. Sandouka

נועה בן סעדיה

נועה בן סעדיה

מרב מזאה

מרב מזא"ה

אביבה

אביבה ראייר בן שלוש

דלית-גהן

דלית גהן

אוואטר

ציונה תמים

כרמי-אור

כרמי אור

אילת בוטשטיין

אילת בוטשטיין

לורה ורטון

לורה ורטון

Anat Mufkadi

ענת מופקדי

גלי כץ

גלי כץ

יעל מגדסי

יעל מגדסי

אורלי דורון

אורלי דורון

חמוטל גורי

חמוטל גורי

ענבל כהן

ענבל כהן

בתאל אמסטר

בתאל אמסטר

אחוה יאלר צוריה

אחוה יאלר צוריה

אוואטר

אילה מילר

צפירה שטרן

צפירה שטרן

חוה סרוסי

חוה סרוסי

שירלי אברמי

שירלי אברמי

בסמת חזן

בשמת חזן

ניצן ברנשטיין

ניצן ברנשטיין

יערה שילה

יערה שילה

טל שוורצמן

טל שוורצמן

סונדוס אלחות

סונדוס אלחות

ריהאם גאבר

ריהאם גאבר

יפעת כהן

יפעת כהן

מלכה מזרחי-שראבי

מלכי מזרחי שראבי

אוואטר

תפארת אוריה

מיכאלה הררי

מיכאלה הררי

אוואטר

פנינה לואיס

חני ברלינר

חני ברלינר

ענבל פרוינד

ענבל פרוינד

Adie Catarivas

עדי קטריבס

תמר יהודה

תמר יהודה

שירה הראל

שירה הראל

שלומית בוני

שלומית בוני

רינת מישאל

רינת משאל

שירה לב ציון

שירה לב ציון

עדי וימר

עדי וימר

נעם יבין

נעם יבין

Tania Hammer

טניה המר

Peta Pellach

פיטה פלח

Sharona Halickman

שרונה הליקמן

Avital Eden

אביטל עדן

Ruth Ebenstein

רות אבנשטיין

Maria Leppäkari

מריה לפקרי

אמון סלים

אמון סלים

יעל מגדסי

יעל מגדסי

יעל ענתבי
מרים סלע
מרים סלע - תמונת קמפיין
נועה שלום
נועה שלום - תמונת קמפיין התעוררות
חדוה אבוחצירה מרש
חדוה אבוחצירה מרש
דקלה עדן
דקלה עדן
Nivine A. Sandouka
Nivine A. Sandouka
נועה בן סעדיה
נועה בן סעדיה
מרב מזא"ה
מרב מזאה
אביבה ראייר בן שלוש
אביבה
דלית גהן
דלית-גהן
ציונה תמים
אוואטר
כרמי אור
כרמי-אור
אילת בוטשטיין
אילת בוטשטיין
לורה ורטון
לורה ורטון
ענת מופקדי
Anat Mufkadi
גלי כץ
גלי כץ
יעל מגדסי
יעל מגדסי
אורלי דורון
אורלי דורון
חמוטל גורי
חמוטל גורי
ענבל כהן
ענבל כהן
בתאל אמסטר
בתאל אמסטר
אחוה יאלר צוריה
אחוה יאלר צוריה
אילה מילר
אוואטר
צפירה שטרן
צפירה שטרן
חוה סרוסי
חוה סרוסי
שירלי אברמי
שירלי אברמי
בשמת חזן
בסמת חזן
ניצן ברנשטיין
ניצן ברנשטיין
יערה שילה
יערה שילה
טל שוורצמן
טל שוורצמן
סונדוס אלחות
סונדוס אלחות
ריהאם גאבר
ריהאם גאבר
יפעת כהן
יפעת כהן
מלכי מזרחי שראבי
מלכה מזרחי-שראבי
תפארת אוריה
אוואטר
מיכאלה הררי
מיכאלה הררי
פנינה לואיס
אוואטר
חני ברלינר
חני ברלינר
ענבל פרוינד
ענבל פרוינד
עדי קטריבס
Adie Catarivas
תמר יהודה
תמר יהודה
שירה הראל
שירה הראל
שלומית בוני
שלומית בוני
רינת משאל
רינת מישאל
שירה לב ציון
שירה לב ציון
עדי וימר
עדי וימר
נעם יבין
נעם יבין
טניה המר
Tania Hammer
פיטה פלח
Peta Pellach
שרונה הליקמן
Sharona Halickman
אביטל עדן
Avital Eden
רות אבנשטיין
Ruth Ebenstein
מריה לפקרי
Maria Leppäkari
אמון סלים
אמון סלים
יעל מגדסי
יעל מגדסי