תחומי השפעה

#עסקים קטנים

מרים סלע - תמונת קמפיין

מרים סלע

מרב מזאה

מרב מזא"ה

אביבה

אביבה ראייר בן שלוש

אוואטר

ציונה תמים

כרמי-אור

כרמי אור

אילת בוטשטיין

אילת בוטשטיין

יעל מגדסי

יעל מגדסי

אורלי דורון

אורלי דורון

אחוה יאלר צוריה

אחוה יאלר צוריה

רויטל שמרון

רויטל שמרון

ריהאם גאבר

ריהאם גאבר

יפעת כהן

יפעת כהן

מיכל ברקאי ברודי

מיכל ברקאי ברודי

ענבל פרוינד

ענבל פרוינד

Adie Catarivas

עדי קטריבס

תמר יהודה

תמר יהודה

שירה הראל

שירה הראל

Avital Eden

אביטל עדן

אמון סלים

אמון סלים

יעל מגדסי

יעל מגדסי

מרים סלע
מרים סלע - תמונת קמפיין
מרב מזא"ה
מרב מזאה
אביבה ראייר בן שלוש
אביבה
ציונה תמים
אוואטר
כרמי אור
כרמי-אור
אילת בוטשטיין
אילת בוטשטיין
יעל מגדסי
יעל מגדסי
אורלי דורון
אורלי דורון
אחוה יאלר צוריה
אחוה יאלר צוריה
רויטל שמרון
רויטל שמרון
ריהאם גאבר
ריהאם גאבר
יפעת כהן
יפעת כהן
מיכל ברקאי ברודי
מיכל ברקאי ברודי
ענבל פרוינד
ענבל פרוינד
עדי קטריבס
Adie Catarivas
תמר יהודה
תמר יהודה
שירה הראל
שירה הראל
אביטל עדן
Avital Eden
אמון סלים
אמון סלים
יעל מגדסי
יעל מגדסי