תחומי השפעה

#מגזר עסקי

יעל ענתבי

חדוה אבוחצירה מרש

חדוה אבוחצירה מרש

אילת בוטשטיין

אילת בוטשטיין

יעל מגדסי

יעל מגדסי

אורלי דורון

אורלי דורון

חמוטל גורי

חמוטל גורי

אחוה יאלר צוריה

אחוה יאלר צוריה

רויטל שמרון

רויטל שמרון

סול רפאל

סול רפאל

יפעת כהן

יפעת כהן

מיכל ברקאי ברודי

מיכל ברקאי ברודי

ענבל פרוינד

ענבל פרוינד

שושנה קרבסי

שושנה קרבסי

שירה הראל

שירה הראל

Maria Leppäkari

מריה לפקרי

יעל מגדסי

יעל מגדסי

יעל ענתבי
חדוה אבוחצירה מרש
חדוה אבוחצירה מרש
אילת בוטשטיין
אילת בוטשטיין
יעל מגדסי
יעל מגדסי
אורלי דורון
אורלי דורון
חמוטל גורי
חמוטל גורי
אחוה יאלר צוריה
אחוה יאלר צוריה
רויטל שמרון
רויטל שמרון
סול רפאל
סול רפאל
יפעת כהן
יפעת כהן
מיכל ברקאי ברודי
מיכל ברקאי ברודי
ענבל פרוינד
ענבל פרוינד
שושנה קרבסי
שושנה קרבסי
שירה הראל
שירה הראל
מריה לפקרי
Maria Leppäkari
יעל מגדסי
יעל מגדסי