תחומי השפעה

#חינוך

יעל ענתבי

נועה שלום - תמונת קמפיין התעוררות

נועה שלום

חדוה אבוחצירה מרש

חדוה אבוחצירה מרש

דקלה עדן

דקלה עדן

נועה בן סעדיה

נועה בן סעדיה

מרב מזאה

מרב מזא"ה

אביבה

אביבה ראייר בן שלוש

דלית-גהן

דלית גהן

אילת בוטשטיין

אילת בוטשטיין

לורה ורטון

לורה ורטון

כרמי-אור

כרמי אור

גלי כץ

גלי כץ

בתאל אמסטר

בתאל אמסטר

אחוה יאלר צוריה

אחוה יאלר צוריה

אוואטר

אילה מילר

יערה שילה

יערה שילה

טל שוורצמן

טל שוורצמן

שירלי אברמי

שירלי אברמי

בסמת חזן

בשמת חזן

סונדוס אלחות

סונדוס אלחות

יפעת כהן

יפעת כהן

מיכל ברקאי ברודי

מיכל ברקאי ברודי

אוואטר

תפארת אוריה

מיכאלה הררי

מיכאלה הררי

חני ברלינר

חני ברלינר

שירה לב ציון

שירה לב ציון

עדי וימר

עדי וימר

נעם יבין

נעם יבין

שלומית בוני

שלומית בוני

רינת מישאל

רינת משאל

Rachel Pear

רחל פאר

Peta Pellach

פיטה פלח

Sharona Halickman

שרונה הליקמן

Ruth Ebenstein

רות אבנשטיין

Maria Leppäkari

מריה לפקרי

Avital Eden

אביטל עדן

אמון סלים

אמון סלים

יעל ענתבי
נועה שלום
נועה שלום - תמונת קמפיין התעוררות
חדוה אבוחצירה מרש
חדוה אבוחצירה מרש
דקלה עדן
דקלה עדן
נועה בן סעדיה
נועה בן סעדיה
מרב מזא"ה
מרב מזאה
אביבה ראייר בן שלוש
אביבה
דלית גהן
דלית-גהן
אילת בוטשטיין
אילת בוטשטיין
לורה ורטון
לורה ורטון
כרמי אור
כרמי-אור
גלי כץ
גלי כץ
בתאל אמסטר
בתאל אמסטר
אחוה יאלר צוריה
אחוה יאלר צוריה
אילה מילר
אוואטר
יערה שילה
יערה שילה
טל שוורצמן
טל שוורצמן
שירלי אברמי
שירלי אברמי
בשמת חזן
בסמת חזן
סונדוס אלחות
סונדוס אלחות
יפעת כהן
יפעת כהן
מיכל ברקאי ברודי
מיכל ברקאי ברודי
תפארת אוריה
אוואטר
מיכאלה הררי
מיכאלה הררי
חני ברלינר
חני ברלינר
שירה לב ציון
שירה לב ציון
עדי וימר
עדי וימר
נעם יבין
נעם יבין
שלומית בוני
שלומית בוני
רינת משאל
רינת מישאל
רחל פאר
Rachel Pear
פיטה פלח
Peta Pellach
שרונה הליקמן
Sharona Halickman
רות אבנשטיין
Ruth Ebenstein
מריה לפקרי
Maria Leppäkari
אביטל עדן
Avital Eden
אמון סלים
אמון סלים