תחומי השפעה

#ארגון ללא מטרות רווח

מרים סלע - תמונת קמפיין

מרים סלע

נועה שלום - תמונת קמפיין התעוררות

נועה שלום

דקלה עדן

דקלה עדן

Nivine A. Sandouka

Nivine A. Sandouka

פגי סידור

פגי סידור

אביבה

אביבה ראייר בן שלוש

לורה ורטון

לורה ורטון

Anat Mufkadi

ענת מופקדי

יעל מגדסי

יעל מגדסי

חמוטל גורי

חמוטל גורי

עדן2 - מעיין במדבר

עדן לוי

בתאל אמסטר

בתאל אמסטר

רויטל שמרון

רויטל שמרון

דינה שלו

דינה שלו

ניצן ברנשטיין

ניצן ברנשטיין

סונדוס אלחות

סונדוס אלחות

יפעת כהן

יפעת כהן

מלכה מזרחי-שראבי

מלכי מזרחי שראבי

אוואטר

פנינה לואיס

חני ברלינר

חני ברלינר

ענבל פרוינד

ענבל פרוינד

עדי וימר

עדי וימר

Tania Hammer

טניה המר

Peta Pellach

פיטה פלח

Sharona Halickman

שרונה הליקמן

Avital Eden

אביטל עדן

Ruth Ebenstein

רות אבנשטיין

Maria Leppäkari

מריה לפקרי

אמון סלים

אמון סלים

יעל מגדסי

יעל מגדסי

מרים סלע
מרים סלע - תמונת קמפיין
נועה שלום
נועה שלום - תמונת קמפיין התעוררות
דקלה עדן
דקלה עדן
Nivine A. Sandouka
Nivine A. Sandouka
פגי סידור
פגי סידור
אביבה ראייר בן שלוש
אביבה
לורה ורטון
לורה ורטון
ענת מופקדי
Anat Mufkadi
יעל מגדסי
יעל מגדסי
חמוטל גורי
חמוטל גורי
עדן לוי
עדן2 - מעיין במדבר
בתאל אמסטר
בתאל אמסטר
רויטל שמרון
רויטל שמרון
דינה שלו
דינה שלו
ניצן ברנשטיין
ניצן ברנשטיין
סונדוס אלחות
סונדוס אלחות
יפעת כהן
יפעת כהן
מלכי מזרחי שראבי
מלכה מזרחי-שראבי
פנינה לואיס
אוואטר
חני ברלינר
חני ברלינר
ענבל פרוינד
ענבל פרוינד
עדי וימר
עדי וימר
טניה המר
Tania Hammer
פיטה פלח
Peta Pellach
שרונה הליקמן
Sharona Halickman
אביטל עדן
Avital Eden
רות אבנשטיין
Ruth Ebenstein
מריה לפקרי
Maria Leppäkari
אמון סלים
אמון סלים
יעל מגדסי
יעל מגדסי