תחומי השפעה

#מרושתות

אחוה יאלר צוריה
אחוה יאלר צוריה
חמוטל גורי
חמוטל גורי
יפעת כהן
יפעת כהן
שירלי אברמי
שירלי אברמי
Ruth Ebenstein
רות אבנשטיין

אקדמיה