תחומי השפעה

#אקדמיה

יעל ענתבי

חדוה אבוחצירה מרש

חדוה אבוחצירה מרש

אביבה

אביבה ראייר בן שלוש

לורה ורטון

לורה ורטון

חמוטל גורי

חמוטל גורי

עדן2 - מעיין במדבר

עדן לוי

אחוה יאלר צוריה

אחוה יאלר צוריה

צפירה שטרן

צפירה שטרן

יערה שילה

יערה שילה

שירלי אברמי

שירלי אברמי

יפעת כהן

יפעת כהן

שלומית בוני

שלומית בוני

Rachel Pear

רחל פאר

Ruth Ebenstein

רות אבנשטיין

Maria Leppäkari

מריה לפקרי

יעל ענתבי
חדוה אבוחצירה מרש
חדוה אבוחצירה מרש
אביבה ראייר בן שלוש
אביבה
לורה ורטון
לורה ורטון
חמוטל גורי
חמוטל גורי
עדן לוי
עדן2 - מעיין במדבר
אחוה יאלר צוריה
אחוה יאלר צוריה
צפירה שטרן
צפירה שטרן
יערה שילה
יערה שילה
שירלי אברמי
שירלי אברמי
יפעת כהן
יפעת כהן
שלומית בוני
שלומית בוני
רחל פאר
Rachel Pear
רות אבנשטיין
Ruth Ebenstein
מריה לפקרי
Maria Leppäkari